Wykorzystaj nowoczesne trendy oraz doświadczenie branży fitness by zbudować swoją przewagę na rynku.


Skorzystaj z wiedzy i inspiracji płynących z doświadczeń dojrzałych i rozwiniętych rynków. Marketing, sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie zespołem, poznaj co nowego, co warto zmienić, co wbudować w swój model działania.

Wyjątkowa formuła : każdy uczestnik warsztatu może wybrać i przesłać pięć zagadnień, pytań lub tematów które zostaną opracowane przez prowadzącego i szczegółowo omówione w czasie wydarzenia.

Warsztat wzbogacony o wiedzę i inspirację płynącą z największych wydarzeń szkoleniowych naszej branży, przybliżanych tam badań, trendów, dobrych praktyk: Kongresu IHRSA Europe Marsylia październik 2015, Kongresu IHRSA Orlando marzec 2016

8 maja 2016 Gliwice. g. 9.00-17.00

Prowadzący : Sebastian Goszcz Espresso Fitness Business Solutions

Koszt : 299 zł netto, przy wpłacie do 28 kwietnia 2016 219 zł netto.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres : s.goszcz@espresso-fitness.com