Skoro już zdecydowałeś, że chcesz coś osiągnąć, dobrze byłoby dokładnie określić co, ustalić czego potrzebujesz by tam dotrzeć, i wyznaczyć drogę, niczym na mapie.

Zachęcam do wykonania ciekawego ćwiczenia. Ćwiczenie to nosi różne nazwy, ale zawsze opiera się na podobnych zasadach. Rozpoczynamy od wypisania najważniejszych elementów stref, z których składa się nasze życie. Może ich być 6, 8, nie więcej jednak niż 10. Prawdopodobnie u większości z nas pojawią się następujące strefy: zdrowie i sprawność fizyczna, rodzina i przyjaciele, partner życiowy, dom i otoczenie w którym żyjesz, finanse, życie zawodowe, realizacja planów na przyszłość, to co zapewnia relaks i odpoczynek. Każdy powinien stworzyć swoja własną, indywidualną listę. Oczywiście ćwiczenie to wymaga szczerości, ale wykonujemy je sami dla siebie, więc nie powinno być to trudne.

Dlaczego aż tyle stref? Dlatego, że nasze życie składa się z co najmniej kilku istotnych zakresów, stref, patrząc na swoje życie z tej perspektywy, może się okazać, że rozwijając jedną z nich, zupełnie zaniedbujemy kilka innych.

Następnie przyjmując wartości od 0 do 10 zaznaczamy poziom zadowolenia z każdej wymienionej strefy, poziom satysfakcji ze swoich osiągnięć w tym aspekcie naszego życia. Po wykonaniu tego kroku, widać wyraźnie, które ważne dla nas na poziomie deklaracji strefy w naszym życiu, zaniedbaliśmy kosztem rozwoju innych.

Kolejny krok to odpowiedź na następujące pytania:

  • W których obszarach chciałbym zwiększyć poziom swojego zadowolenia?
  • Którym obszarem chcę się zająć w pierwszej kolejności, aby obraz całości w moim przekonaniu poprawił się?
  • Co się zmieni w moim życiu, gdy zajmę się tym obszarem?

Następnie wypisz pięć czynności, które musisz wykonać, aby poprawić stan wybranego obszaru. Uszereguj je w kolejności od najistotniejszego, od czego rozpoczniesz. Przejdź w ten sposób przez wszystkie obszary.

Uzyskasz listę jasnych celów oraz listę konkretnych działań do wykonania, uszeregowanych w kolejności.

Kolejnym krokiem, skoro skupiamy się na profesji jaką jest Trener Personalny, będzie wykonanie tego samego ćwiczenia dla naszego życia zawodowego i o tym już w następnym wpisie.

 

Reklamy