By osiągnąć sukces w biznesie jakim jest trening personalny, należy rozpocząć od odpowiedzi na kilka pytań: Co definiuje idealnego wg Ciebie Trenera Personalnego? Jakie kompetencje będą decydowały o tym że możesz się stać znakomitym Trenerem Personalnym, jakie umiejętności, wiedza w jakich zakresach? Czego potrzebujesz by to było możliwe? I znów wyznaczasz kilka stref, z których składa się nasze życie życie zawodowe.

Tu bardzo ważna informacja, nie mamy szansy być najlepszym w każdej ze stref. Zastanówmy się w której możemy być wybitni, w której z nich zbudujemy naszą unikalna przewagę i w jaki sposób? Które z nich pełnią jedynie funkcje higieniczną, czyli nie sprawiają że jesteśmy wyjątkowi, ale są na tak wysokim poziomie by nie niszczyły naszego wizerunku i wiarygodności?

U Trenera, z którym robiliśmy to ćwiczenie ostatnio były to odpowiednio: wiedza z zakresu metodyki treningowej, wiedza z zakresu dietetyki, wiedza z zakresu fizjologii wysiłku, wiedza z zakresu fizjoterapii, nastawienie i automotywacja, praktyczne umiejętności sprzedażowe, praktyczna wiedza z zakresu psychologii społecznej, inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz wywierania wpływu na ludzi, praktyczna wiedza z zakresu marketingu i personal brandingu, aktywne działania sprzedażowe, aktywne działania marketingowe, budowanie lojalności klientów poprzez zaplanowany unikalny model świadczenia usług. Zgadniesz, które z nich uznaliśmy za czynniki higieniczne a które za unikalne wyróżniki ?

Następnie przyjmując wartości od 0 do 10 zaznaczamy poziom zadowolenia w chwili obecnej, z każdej wymienionej strefy, poziomu satysfakcji ze swoich osiągnięć w tej strefie.

  • Kolejny krok to odpowiedź na następujące pytania:
  • W których obszarach chciałbym zwiększyć poziom swojego zadowolenia?
  • Którym obszarem chcę się zająć w pierwszej kolejności, aby obraz całości w moim przekonaniu poprawił się?
  • Co się zmieni w moim życiu, gdy zajmę się tym obszarem?
  • Którym obszarem chcesz się zająć w pierwszej kolejności, aby obraz całości w twoim przekonaniu poprawił się?

Następnie wypisz pięć czynności, które musisz wykonać, aby poprawić stan wybranego obszaru. Uszereguj je w kolejności od najważniejszego, od czego rozpoczniesz. Przejdź w ten sposób przez wszystkie obszary.

Kiedy mamy już listę naszych celów i konkretnych kroków do nich prowadzących, poddajmy je analizie czy spełniają tzw kryteria SMART ale o tym opowiem w kolejnym wpisie.