Okazuje się że możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku VAT jeśli…

korzystając z naszej oferty klient może wykupić usługę rehabilitacyjną, poprawiającą kondycję zdrowotną.


Kto może być zainteresowany tym tematem? Trenerzy personalni, studia treningów personalnych zatrudniające fizjoterapeutów, albo planujące ich zatrudnić by następnie poddać szkoleniu na trenerów personalnych, kluby i studia fitness.
Znaleźliśmy ciekawą interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Pamiętajmy przy tym o istniejącej od 2016 roku Ustawie o Zawodzie Fizjoterapeuty, która precyzuje min, kim jest fizjoterapeuta, wiemy jednak że część trenerów personalnych posiada stosowne uprawnienia. Poniżej kilka najważniejszych stwierdzeń, zaś całą interpretację wyślemy czytelnikom naszego newslettera. Jeśli jeszcze nim nie jesteś, zapisz się tutaj

„Dostępne usługi rehabilitacyjne, to min:

 • ćwiczenia pod instruktarzem rehabilitanta na sali gimnastycznej,
 • masaż częściowy,
 • masaż limfatyczny – ręczny,

Wykonywane usługi polegają na:

 • Ćwiczenia pod instruktarzem rehabilitanta na sali gimnastycznej – zabieg z działu fizjoterapii (1310) podgrupa 1314 – kinezyterapia.
 • Ćwiczenia wykonywane w grupie pod okiem instruktora w specjalnie do tego przeznaczonej sali gimnastycznej.
 • Ćwiczenia dopasowane do możliwości, wieku i stanu zdrowotnego pacjenta. Efekt terapeutyczny to mobilizacja rezerwy czynnościowej organizmu w zakresie układu krążenia i oddechowego, zwiększa wydolność fizyczną i psychiczną, poprawia funkcję stawów oraz kręgosłupa, zapobiega następstwom bezruchu oraz zwiększa siłę mięśniową;
 • Masaż częściowy – zabieg z działu masażu leczniczego (1320). Masaż częściowy jest zabiegiem mającym na celu poprawienie stanu psychofizycznego pacjenta. Jest jedną z podstawowych form leczenia fizjoterapeutycznego oraz współczesnej rehabilitacji. Znajduje on zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu wielu schorzeń np.: choroby reumatyczne, stany po operacjach narządu ruchu, stany po urazach, przeciążenia mięśni, obrzęki z różnych przyczyn i wiele innych;
 • Masaż limfatyczny ręczny – zabieg z działu masażu leczniczego (1320). Masaż limfatyczny to jeden ze specjalistycznych zabiegów leczniczych. Za pomocą płynnych i delikatnych ruchów rąk terapeuty usprawniane jest krążenie limfy. Efekty terapeutyczne to: zapobieganie chorobom wynikającym z obrzęków zastoinowych, zapalnych i chłonnych. Ponadto drenaż usprawnia transport substancji odżywczych, poprawia funkcjonowanie układu immunologicznego oraz przyczynia się do szybszego usuwania toksyn z organizmu;
 • Usługi zabiegów fizjoterapeutycznych są usługami w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
 • Ćwiczenia pod instruktażem rehabilitanta na sali gimnastycznej – służą m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności.
 • Masaż częściowy – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, poprzez specjalistyczną indywidualną terapię manualną.
 • Masaż limfatyczny ręczny – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, poprzez specjalistyczną indywidualną terapię manualną.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.
Zwolnienie określone w tym przepisie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Oznacza to, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług (usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów (podmioty lecznicze).”
Usługi wypełniające przesłanki zarówno o charakterze podmiotowym jak i przedmiotowym mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Źródło: www.podatki.biz
Treści przedstawione powyżej nie stanowią rekomendacji.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie niniejszego artykułu. Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczanych informacji. Z tego względu odrzucone zostaną wszelkie roszczenia dotyczące szkód poniesionych w wyniku wykorzystania jakichkolwiek dostarczonych informacji.