Wybitni liderzy porywają nas za sobą. Rozpalają entuzjazm i wyzwalają to co najlepsze. Wielokrotnie próbowano wyjaśnić dzięki czemu są tak skuteczni, mówi się o strategii, wizji albo porywającej koncepcji. W rzeczywistości według najnowszych badań jest to coś znacznie bardziej prostego: skuteczne przywództwo działa w oparciu o emocje.

Niezależnie od tego czego lider ma dokonać – czy jest to osiągnięcie celów biznesowych, wyciągnięcie firmy z tarapatów czy zmobilizowanie zespołu do działania – sukces oczywiście zależy od tego co zrobi, ale przede wszystkim od tego w jaki sposób to zrobi. Odpowiedzi na pytania co należy zrobić i jak należy to zrobić to klucz do sukcesu.

Nawet jeśli lider wszystko opracuje i przygotuje, ale brakuje mu podstawowej umiejętności odpowiedniego pokierowania emocjami, jego starania mogą okazać się daremne. Sukces lidera i kierowanego przez niego zespołu to efekt całego zestawu powiązanych ze sobą działań, składających się na poszczególne style przywódcze. Wszystkie one zostały zbadane i opisane przez Daniela Golemana, Richarda Boyatzisa oraz Annie McKee. Najlepsi, najbardziej skuteczni liderzy wykorzystują zwykle kilka spośród sześciu odrębnych sposobów kierowania i zależnie od sytuacji, zręcznie przerzucają się od jednego do drugiego.

Cztery spośród tych stylów: wizjonerski, trenerski, afiliacyjny i demokratyczny tworzą ten rodzaj atmosfery, który sprzyja wysokiej jakości pracy, osiąganiu znakomitych efektów, natomiast dwa pozostałe – styl „poganiacza” i „dyktatora” –  chociaż użyteczne w niektórych sytuacjach, powinny być stosowane z umiarem. Okazuje się że atmosfera pracy, będąca efektem różnych stylów zarządzania, znacząco wpływa na wyniki finansowe firmy. Z badań wynika że liderzy posługujący się stylami pozytywnie oddziałującymi na emocje uzyskiwali wyraźnie lepsze wyniki finansowe niż ci którzy z nich nie korzystali. Co ważniejsze, liderzy osiągający najlepsze wyniki nie stosowali jednego określonego stylu. Każdego dnia czy tygodnia korzystali raczej z kilku spośród sześciu stylów łącząc je płynnie, w różnych proporcjach, zależnie od sytuacji biznesowej. Najlepiej więc wyobrazić sobie style przywódcze jako zestaw narzędzi neurochirurga. W czasie operacji lekarz wybiera to narzędzie które najlepiej nadaje się w tej chwili do użycia, czasem musi zastanowić się nad wyborem, zwykle jednak jest on automatyczny. Doświadczony lekarz wyczuwa wyzwanie jakie go czeka i sprawnie sięga po właściwy przyrząd aby wprawnie się nim posłużyć. W ten sam sposób działają efektywni liderzy. Każdy ze stylów wywiera inny wpływ na atmosferę panująca w firmie a tym samym na efekty pracy.