Szkolenie  dostarcza praktycznej wiedzy, pozwala poznać zasady i skuteczne rozwiązania, oraz rozwijać kompetencje w kluczowych dla klubu fitness obszarach: sprzedaż produktów i usług, zarządzanie sprzedażą, obsługa  i budowanie lojalności klienta, skuteczny marketing, budowanie silnej marki na lokalnym rynku oraz pozyskiwanie nowych klientów,  zatrudnianie, wynagradzanie i motywowanie pracowników, zarządzanie operacyjne i controling, zarządzanie ludźmi i zespołem.

Otrzymasz pełne know – how wiodących na rynku klubów, poznasz strategie biznesowe, tajniki sprzedaży, marketingu, controllingu, efektywnego zarządzania zespołem oraz techniki skutecznego przywództwa.

W trakcie zajęć uczestnicy pracują metodą warsztatową nad problemami, jakie muszą pokonywać w swojej codziennej pracy. Wykorzystują do tego najnowsze narzędzia. Wychodzą z zajęć z gotowymi rozwiązaniami, które zastosowane w klubie, przynoszą konkretne wyniki biznesowe. Zbobyta wiedza może być natychmiast zastosowana w praktyce, nauka następuje przez praktyczne rozwiązywanie konkretnych problemów klubów uczestników, dając możliwość uzyskania bezpośrednich, konkretnych  porad od prowadzącego.

 

Efekty szkolenia:

– podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie obsługi klienta oraz świadczenia usług

w klubie fitness;

– zwiększenie poziomu lojalności klientów;

– obniżenie poziomu odpływu klientów z klubu;

– wyższy poziom zadowolenia klientów;

– wzrost przychodów klubu;

– większy profesjonalizm i efektywność w kontaktach z klientami;

– wypracowanie spójnych standardów pracy w zakresie obsługi klienta oraz świadczenia

usług;

– wypracowanie praktycznych narzędzi i procedur obsługi klienta;

– nabycie praktycznych i skutecznych umiejętności obsługi klienta oraz świadczenia usług;

– zmotywowanie pracowników poprzez inwestycję w ich rozwój i naukę praktycznych

metod i technik pracy z klientem;

– wzrost pewności siebie oraz przełamanie oporu przed aktywnym działaniem w obsłudze

klienta;

– rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia efektywnych działań wpływających

na wzrost poziomu zadowolenia oraz satysfakcji klientów;

– podniesienie konkurencyjności klubu na lokalnym rynku fitness;

– poznają taktyki domykania transakcji;

– poznają skuteczne narzędzia pozwalające zarządzać sprzedażą w klubie( controling, pomiary efektywności, planowanie, prognozowanie)

– poznają skuteczne narzędzia pozwalające planować oraz analizować wartość sprzedaży

w klubie;

– wzrost przychodów klubu;

– podniesienie kwalifikacji sprzedażowych pracowników;

– większy profesjonalizm i efektywność w kontaktach z klientami;

– wypracowanie spójnych standardów pracy w zakresie sprzedaży;

– stworzenie efektywnego i spójnego systemu sprzedaży w klubie;

– wypracowanie praktycznych narzędzi sprzedażowych( min bank pytań, bank zastrzeżeń,

bank odpowiedzi na zastrzeżenia)

– nabycie praktycznych i skutecznych umiejętności sprzedażowych;

– zmotywowanie pracowników poprzez inwestycję w ich rozwój i naukę praktycznych

metod i technik pracy

z klientem;

– wzrost pewności siebie oraz przełamanie oporu przed aktywnym prowadzeniem rozmów

z klientami;

– rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia efektywnych rozmów handlowych

telefonicznych i bezpośrednich;

– podniesienie konkurencyjności klubu na lokalnym rynku fitness;

– zwiększenie poziomu lojalności klientów;

– obniżenie poziomu odpływu klientów z klubu;

 

Godzinowy plan dnia wygląda następująco:

Dzień 1 Skuteczna sprzedaż produktów i usług w nowoczesnym klubie fitness.

10.00-11.30 Sesja 1 Zasady, praktyczne metody i techniki skutecznej sprzedaży usług i produktów w klubie fitness: karnety, programy, umowy, barek, odzież, akcesoria, treningi personalne i semipersonalne, porady dietetyczne.
11.30-12.00 Przerwa kawowa + SESJA Q&A Konsultacje. Pytania i odpowiedzi.
12.00-13.30 Sesja 2 Analiza osobista i analiza potrzeb. Rozmowa sprzedażowa.
13.30-14.30 Przerwa lunchowa + SESJA Q&A Konsultacje. Pytania i odpowiedzi.
14.30-16.00 Sesja 3 Radzenie sobie z obiekcjami klienta.
16.00-16.30 Przerwa kawowa + SESJA Q&A Konsultacje. Pytania i odpowiedzi.
16.30-18.00 Sesja 4 Zarządzanie sprzedażą. Prognozy i plany sprzedażowe. Systemy motywacyjne.

 

Dzień 2 Marketing nowoczesnego klubu fitness. Skuteczne sposoby pozyskiwania nowych klientów.

10.00-11.30 Sesja 1 W jaki sposób prowadzić skuteczny marketing nowoczesnego klubu fitness?
11.30-12.00 Przerwa kawowa + SESJA Q&A Konsultacje. Pytania i odpowiedzi.
12.00-13.30 Sesja 2 Sposoby budowania silnej marki na lokalnym rynku. Budowanie przewag konkurencyjnych. Strategie walki konkurencyjnej.
13.30-14.30 Przerwa lunchowa + SESJA Q&A Konsultacje. Pytania i odpowiedzi.
14.30-16.00 Sesja 3 Metody skutecznego marketingu, reklamy i promocji klubu fitness.
16.00-16.30 Przerwa kawowa + SESJA Q&A Konsultacje. Pytania i odpowiedzi.
16.30-18.00 Sesja 4 Praktyczne narzędzia pozyskiwania klientów. Zasady tworzenia rocznego planu marketingowego dla klubu fitness.

 

Dzień 3 Pięciogwiazdkowa obsługa, kreowanie pożądanych doświadczeń i budowanie lojalności klientów.

10.00-11.30 Sesja 1 Skuteczne budowanie lojalności w oparciu o zasady kreowania doświadczeń klienta i standardy pięciogwiazdkowej obsługi klienta oraz procedury świadczenia najwyższej jakości usług w nowoczesnym klubie fitness.
11.30-12.00 Przerwa kawowa + SESJA Q&A Konsultacje. Pytania i odpowiedzi.
12.00-13.30 Sesja 2 Zasady kreowania doświadczeń klienta klubu fitness.
13.30-14.30 Przerwa lunchowa + SESJA Q&A Konsultacje. Pytania i odpowiedzi.
14.30-16.00 Sesja 3 Zasady budowania lojalności klienta klubu fitness.
16.00-16.30 Przerwa kawowa + SESJA Q&A Konsultacje. Pytania i odpowiedzi.
16.30-18.00 Sesja 4 Standardy i procedury postępowania i zachowania opracowane dla pracowników każdej strefy klubu: recepcja, instruktorzy zajęć grupowych, instruktorzy siłowni, trenerzy personalni.

 

Dzień 4 HR, zatrudnianie, motywowanie, wynagradzanie pracowników, budowanie zespołu.

10.00-11.30 Sesja 1 Metody zarządzania zaangażowaniem i motywacją, oraz podnoszeniem efektywności i rozwojem pracowników.
11.30-12.00 Przerwa kawowa + SESJA Q&A Konsultacje.Pytania i odpowiedzi.
12.00-13.30 Sesja 2 Rekrutacja. Wynagrodzenia. Systemy motywacyjne.
13.30-14.30 Przerwa lunchowa + SESJA Q&A Konsultacje.Pytania i odpowiedzi.
14.30-16.00 Sesja 3 Ocena pracowników i indywidualne rozmowy roczne. Nowoczesne przywództwo
16.00-16.30 Przerwa kawowa + SESJA Q&A Konsultacje. Pytania i odpowiedzi.
16.30-18.00 Sesja 4 Stworzenie i opracowanie polityki personalnej, zatrudniania, wynagradzania i motywowania zespołu.