photo-1516816361446-79f83b855555

Chcesz eliminować przeszkody, które utrudniają komuś zakup karnetu czy podpisanie umowy?

Powinieneś wiedzieć dokładnie, na jakim etapie LEJKA SPRZEDAŻOWEGO się znajduje.

I pomóc mu przejść na kolejny etap.

Na jakim etapie wędrówki nabywczej ( Customer Journey Map) znajduje się ten konkretny człowiek.

Wiedząc to możesz dostrzec problemy, zanim klient je napotka, i ustalać, jakie działania pomogą mu utrzymać tempo i ułatwią proces zakupu.

W tym celu wykorzystujemy tzw „weryfikatory postępu klientów” (customer verifiers), czyli jednoznaczne wskaźniki, że klient przeszedł z jednego etapu procesu nabywczego do kolejnego.

Dobre weryfikatory mają trzy cechy wspólne:

(1) wymagają aktywnego udziału – klienci muszą wykonywać konkretne działania potwierdzające, że zaangażowali się w realizację procesu nabywczego; np. aktywny udział w procesie analizy osobistej/analizy potrzeb, uczestnictwo w zajęciach/treningu pokazowym, odpowiedź na pytania w ankiecie potreningowej, odbycie konsultacji z trenerem,

(2) są jednoznaczne i obiektywne, co minimalizuje możliwość błędnej interpretacji – albo klient był na treningu albo go nie było i co z tym zrobimy, albo klient ocenił swoją wizytę rekonensansową na 6 albo nie dowiedzieliśmy się tego;

(3) na każdym etapie sygnalizują rosnące lub malejące zaangażowanie klienta w podjęcie decyzji o przyłączeniu do klubu.

Weryfikatory rejestrują zakres zaangażowania od całkiem ogólnych deklaracji, takich jak „chciałbym schudnąć, chciałbym zacząć ćwiczyć”, po konkretne działania, takie jak podpisanie umowy, zakup karnetu.