Fitness Management Institute

Fitness Management Institute to nieakademicka organizacja naukowo-badawcza i dydaktyczna branży fitness.

Celem Fitness Management Institute jest zdobywanie, tworzenie, gromadzenie oraz dzielenie się wiedzą z zakresu zarządzania w branży fitness.

Działalność Fitness Management Institute to trzy filary:

– zdobywanie, gromadzenie wiedzy oraz dobrych praktyk zarządczych stosowanych w branży fitness na świecie,

– prowadzenie badań i analiz branży fitness w Polsce,

– działalność edukacyjna oraz szkoleniowa,

W ramach Fitness Management Institute prowadzimy następujące działania:

I FILAR: Zdobywanie, gromadzenie wiedzy oraz dobrych praktyk zarządczych stosowanych w branży fitness na świecie.

Od lat jesteśmy uczestnikami największych wydarzeń edukacyjnych branży fitness na świecie. W 1999 roku uczestniczyliśmy w pierwszym dla nas Kongresie szkoleniowym branży fitness w Niemczech (Heidelberg). Od tej pory wielokrotnie uczestniczyliśmy w wydarzeniach szkoleniowych oraz edukacyjnych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, USA.

Od 1999 regularnie każdego roku odbywamy wiele wizyt studyjnych w klubach, studiach, szkołach fitness w Polsce i za granicą. W czasie naszych wypraw poznawaliśmy dobre praktyki w zakresie sprzedaży, budowania lojalności klientów, obsługi, standardów pracy w klubach min w: USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Szwecji, Norwegii, Ukrainie, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Francji..

II FILAR: Prowadzenie badań i analiz branży fitness w Polsce.

 

III FILAR: Działalność edukacyjna oraz szkoleniowa.

Programy i Szkolenia:

  1. Program START po epidemii. Reopening cookbook – przewodnik na Nowe Otwarcie. W jaki sposób przygotować:

– klub,

– sprzedaż,

– klienci,

– zespół,

– marketing,

2. Program Skuteczny Menadżer Branży Fitness.

Program można realizować jako całość (uzyskując certyfikat ukończenia Programu Skuteczny Menadżer Branży Fitness), lub wybierając poszczególne moduły.

Program składa się z modułów szkoleniowych:

SPRZEDAŻ:

– Skuteczna sprzedaż karnetów i umów.

– Skuteczne sposoby pozyskiwania klientów.

– Skuteczna sprzedaż dodatkowych produktów i usług w klubie fitness. Budując dodatkowe strefy przychodów.

– Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym.

MARKETING

– Marketing. Budowa silnej marki klubu fitness.

– Marketing. Skuteczny roczny plan marketingowy.

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

– Budżet klubu. Jak obliczyć dochodowość i rentowność sal, klubu jako całości.

– Controlling i zarządzanie w oparciu o analizę danych. KPI kluczowe czynniki efektywności. Tworzenie kokpitów menadżerskich dla klubu fitness.

– Tworzenie skutecznego modelu biznesowego w branży fitness.

– Zarządzanie operacyjne strefą zajęć grupowych – kołem napędowym przychodów klubu fitness.

– Zarządzanie strefą zajęć grupowych – budowa frekwencji na zajęciach grupowych.

BUDOWA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

– Skuteczna rekrutacja pracowników sprzedającej recepcji.

– Budowa i zarządzanie zespołem recepcji.

– Budowa i zarządzanie zespołem instruktorów zajęć grupowych.

– Budowa i zarządzanie zespołem Trenerów Personalnych i gym asystentów.

– Systemy wynagrodzeń i systemy premiowe dla wszystkich stanowisk w klubie fitness.

LEADERSHIP. PRZYWÓDZTWO.

– Menadżer skuteczny. Zarządzanie zespołami wysokiej efektywności. Przywództwo.

– Menadżer skuteczny. Zarządzanie sobą i efektywność menadżerska. Daily routine. Dzień z życia menadżera klubu fitness.

BUDOWANIE LOJALNOŚCI I ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIAMI KLIENTÓW

– Skuteczne narzędzia budowania lojalności klientów klubu fitness.

– Obsługa klienta w klubie fitness. Standardy, procesy, procedury, dobre praktyki.

 

Szkolenia uzupełniające:

– Skuteczna sprzedaż Treningów Personalnych i pozyskiwanie klientów.

– Budowa silnej marki Trenera  Personalnego.

– Trener Personalny doskonały. Budowa lojalności podopiecznych.

– Instruktor doskonały. Budowa frekwencji na zajęciach grupowych.

– Instruktor doskonały. Budowa silnej marki instruktora zajęć grupowych.

– Budowa i zarządzanie zespołami projektowymi:

  • zespołem do spraw rozwoju klubu,
  • zespołem do spraw analizy konkurencji,
  • zespołem do spraw budowy i rozwoju zespołu,

– Aspekty prawne w działalności klubu fitness.

– Finanse dla niefinansistów. Bilans i rachunek zysków i strat w zarządzaniu klubem fitness.

– Indywidualne konsultacje i doradztwo.

Prowadzący: szkoleniowcy, eksperci, konsultanci branżowi z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami w branży fitness.