Fitness Management Institute

Fitness Management Institute to nieakademicka organizacja naukowo-badawcza i dydaktyczna branży fitness.

Celem Fitness Management Institute jest zdobywanie, tworzenie, gromadzenie oraz dzielenie się wiedzą z zakresu zarządzania w branży fitness.

Działalność Fitness Management Institute to trzy filary:

– zdobywanie, gromadzenie wiedzy oraz dobrych praktyk zarządczych stosowanych w branży fitness na świecie,

– prowadzenie badań i analiz branży fitness w Polsce,

– działalność edukacyjna oraz szkoleniowa,

W ramach Fitness Management Institute prowadzimy następujące działania:

I FILAR: Zdobywanie, gromadzenie wiedzy oraz dobrych praktyk zarządczych stosowanych w branży fitness na świecie.

Od lat jesteśmy uczestnikami największych wydarzeń edukacyjnych branży fitness na świecie. W 1999 roku uczestniczyliśmy w pierwszym dla nas Kongresie szkoleniowym branży fitness w Niemczech (Heidelberg). Od tej pory wielokrotnie uczestniczyliśmy w wydarzeniach szkoleniowych oraz edukacyjnych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, USA.

Od 1999 regularnie każdego roku odbywamy wiele wizyt studyjnych w klubach, studiach, szkołach fitness w Polsce i za granicą. W czasie naszych wypraw poznawaliśmy dobre praktyki w zakresie sprzedaży, budowania lojalności klientów, obsługi, standardów pracy w klubach min w: USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Szwecji, Norwegii, Ukrainie, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Francji..

II FILAR: Prowadzenie badań i analiz branży fitness w Polsce.

 

III FILAR: Działalność edukacyjna oraz szkoleniowa.

Programy i Szkolenia:

 1. „Program Kampania Wrześniowa – przewodnik na otwarcie nowego sezonu”.

  W programie:
  – W jaki sposób przygotować klub?
  – W jaki sposób opracować strategię i narzędzia sprzedaży?
  – Jakimi działaniami odzyskać nieaktywnych i pozyskać nowych klientów?
  – W jaki sposób przygotować zespół, jak z nim współpracować?
  – Jakie działania w marketingu podjąć, jakie przynęty wabiące klientów zastosować?

2. Program Skuteczny Menadżer Branży Fitness.

Program można realizować jako całość (uzyskując certyfikat ukończenia Programu Skuteczny Menadżer Branży Fitness), lub wybierając poszczególne moduły.

Program składa się z modułów szkoleniowych:

SPRZEDAŻ:

– Skuteczna sprzedaż karnetów i umów.

– Skuteczne sposoby pozyskiwania klientów.

– Skuteczna sprzedaż dodatkowych produktów i usług w klubie fitness. Budując dodatkowe strefy przychodów.

– Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym.

MARKETING

– Marketing. Budowa silnej marki klubu fitness.

– Marketing. Skuteczny roczny plan marketingowy.

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

– Budżet klubu. Jak obliczyć dochodowość i rentowność sal, klubu jako całości.

– Controlling i zarządzanie w oparciu o analizę danych. KPI kluczowe czynniki efektywności. Tworzenie kokpitów menadżerskich dla klubu fitness.

– Tworzenie skutecznego modelu biznesowego w branży fitness.

– Zarządzanie operacyjne strefą zajęć grupowych – kołem napędowym przychodów klubu fitness.

– Zarządzanie strefą zajęć grupowych – budowa frekwencji na zajęciach grupowych.

BUDOWA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

– Skuteczna rekrutacja pracowników sprzedającej recepcji.

– Budowa i zarządzanie zespołem recepcji.

– Budowa i zarządzanie zespołem instruktorów zajęć grupowych.

– Budowa i zarządzanie zespołem Trenerów Personalnych i gym asystentów.

– Systemy wynagrodzeń i systemy premiowe dla wszystkich stanowisk w klubie fitness.

LEADERSHIP. PRZYWÓDZTWO.

– Menadżer skuteczny. Zarządzanie zespołami wysokiej efektywności. Przywództwo.

– Menadżer skuteczny. Zarządzanie sobą i efektywność menadżerska. Daily routine. Dzień z życia menadżera klubu fitness.

BUDOWANIE LOJALNOŚCI I ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIAMI KLIENTÓW

– Skuteczne narzędzia budowania lojalności klientów klubu fitness.

– Obsługa klienta w klubie fitness. Standardy, procesy, procedury, dobre praktyki.

 

Szkolenia uzupełniające:

– Skuteczna sprzedaż Treningów Personalnych i pozyskiwanie klientów.

– Budowa silnej marki Trenera  Personalnego.

– Trener Personalny doskonały. Budowa lojalności podopiecznych.

– Instruktor doskonały. Budowa frekwencji na zajęciach grupowych.

– Instruktor doskonały. Budowa silnej marki instruktora zajęć grupowych.

– Budowa i zarządzanie zespołami projektowymi:

 • zespołem do spraw rozwoju klubu,
 • zespołem do spraw analizy konkurencji,
 • zespołem do spraw budowy i rozwoju zespołu,

– Aspekty prawne w działalności klubu fitness.

– Finanse dla niefinansistów. Bilans i rachunek zysków i strat w zarządzaniu klubem fitness.

– Indywidualne konsultacje i doradztwo.

Prowadzący: szkoleniowcy, eksperci, konsultanci branżowi z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami w branży fitness.