Z wystąpienia dowiesz się:

  • jaką rolę spełniają podmioty branży fitness/training/dance,
  • w jaki sposób „rozkochać” w swoich usługach nowego klienta,
  • w jaki sposób sprawić by nieaktywni chcieli być aktywni,
  • w jaki sposób skutecznie budować lojalność klientów,
  • dlaczego podejście „krew, pot i łzy” szkodzi naszej branży,
  • co powinniśmy komunikować społeczeństwu a co politykom, mediom, liderom opinii i dlaczego powinny być to różne komunikaty,

Zapraszam do obejrzenia wystąpienia: https://bit.ly/2TqRGvt

Czym jest Exercise is Medicine?

W 2007 r. Amerykański College Medycyny Sportowej (American College of Sports Medicine ACSM) przy współpracy z Amerykańskim Stowarzyszeniem Medycznym (American Medical Association AMA) podjęły na rzecz zdrowia inicjatywę Exercise is Medicine® (EIM). Jej pierwotnym celem było włączenie udowodnionych naukowo korzyści płynących z aktywności fizycznej do standardów wdrażanych w systemie opieki zdrowotnej w USA.   W ciągu dwóch lat od utworzenia EIM przedstawiciele międzynarodowych organizacji zdrowia publicznego, medycznego i naukowego zaapelowali do ACSM o rozszerzenie początkowego zakresu działalności poza Stany Zjednoczone i rozpoczęcie wielonarodowej współpracy. W związku z potrzebą, aby EIM stało się globalnym przedsięwzięciem, została powołana centrala EIM Global w Indianapolis, IN.   

Obecnie istnieje 7 ośrodków regionalnych i 43 ośrodków narodowych na całym świecie.

Wizją EIM jest, żeby przedstawiciele systemu ochrony zdrowia:

  • oceniali poziom aktywności fizycznej każdego pacjenta podczas każdej wizyty lekarskiej;
  • ustalali, czy pacjent spełnia krajowe i europejskie wytyczne dotyczące poziomu aktywności fizycznej;
  • zapewniali pacjentom poradnictwo wspierające dotychczasową aktywność i dążenie do spełniania ww. wytycznych oraz udzielali informacji dotyczących dalszej aktywności fizycznej lub wskazywali, gdzie można uzyskać taką poradę.
Reklama